Kim

jest

współpracownik?

Współpracować to znaczy "działać z". Czyli współpracować z drugim, praktycznie z tą samą intensywnością.

Współpracownicy, nie będąc właściwie członkami Dzieła, 

współpracują poprzez swoją pracę i modlitwę w realizacji wielu inicjatyw apostolskich.

Myślę, że to w ten sposób możemy zmieniać świat: starając się robić dobrze to, co przypada nam w udziale w naszym codziennym życiu.

Jak

współpracować?

Współpracownik Opus Dei modli się za Dzieło i pomaga tak jak może. Nie musi być koniecznie katolikiem, ale raczej przyjacielem Dzieła.

Ofiarowuję swój ból, bo lata mijają i mam tę chorobę zwyrodnieniową w kolanie i mówię: "Panie, ofiaruję Ci to. Rób to, co Ty uważasz za najlepsze."

Dziś istnieją setki, jeśli nie tysiące, projektów prowadzonych przez ludzi bliskich Dziełu, zarówno wiernych, jak i współpracowników, które są otwarte dla każdego, kto chce wnieść swój wkład.

żeby zobaczyć

Kliknij poniżej

całe nagranie

Czy

współpracownicy

katolikami?

Nie jestem katolikiem, jak możecie sami zauważyć. Jestem Sikhem, praktykującym Sikhem.

Jestem chrześcijanką ewangelikalną. Kilka razy współpracowałam z Dziełem św. Josemarii Escrivy i było to bardzo piękne doświadczenie.

Jakie

korzyści

czerpią

współpracownicy?

Zachęca mnie do dawania z siebie więcej. To jedna z nauk papieża Franciszka: dawać więcej. A ponieważ jestem współpracowniczką, mam więcej okazji, by dzielić z innymi.

To, co współpracownicy otrzymują od Dzieła - co na początku może wydawać się małym - to życzliwość i wdzięczność, a to jest bardzo dużo.

A wraz z tym uczestniczą w dobrach duchowych, ci którzy są chrześcijanami, katolikami.

Dowiedz się więcej

Scribbled Arrow

Czy obecność

współpracowników

coś

zmienia?

Bez Waszej współpracy niewiele, bardzo niewiele dałoby się zrobić. U Bożych stóp, przed tronem Pana, umieszczacie wiele wspaniałych rzeczy, które z każdym dniem będą stawały się coraz wspanialsze dzięki waszym wysiłkom, waszemu przywiązaniu, waszej modlitwie, waszym ofiarom.

Myślę, że pytanie "Dlaczego jestem współpracowniczką?" powinno brzmieć raczej "Dlaczego by nie?".

Czy chcesz dowiedzieć się o inicjatywach w Twoim kraju?